Preventivní prohlídky

Prevence je nedílnou a velmi důležitou součástí péče o zdraví i v době, kdy nepociťujete žádné obtíže. Přesto na preventivní prohlídky nikdy nezapomínejte, neboť díky nim mohou být odhalena závažná onemocnění ihned v jejich počátku a tak mohou být daleko úspěšněji léčena a mnohdy zachránit i život.

Preventivní prohlídky

Každý by si tedy měl uvědomit, že se jedná o to nejcennější co má, což je jeho zdraví, a nezačne-li pro to sám něco dělat, pak ubližuje nejvíce sám sobě a nese tak i plnou zodpovědnost za svá rozhodnutí. Pravidelné preventivní prohlídky však mohou předejít celé řadě problémů.

Mezi námi jsou však lidé, kteří si stále myslí, že k lékaři se chodí jen tehdy, když se již nějaké potíže projevili, což bývá většinou již pozdě. Ovšem někteří praktičtí lékaři neprovádějí prevenci tak pečlivě, jak by správně měli, což občas vychází z neznalosti samotných lidí, kteří mnohdy sami nevědí, kam konkrétně zajít a na co všechno mají nárok.

Výhoda preventivních prohlídek

Velkou výhodou všech lidí žijících v České republice je to, že kromě jiného jsou preventivní prohlídky a vyšetření plně hrazeny pojišťovnou z veřejného zdravotního pojištění.

Preventivní prohlídky - stručný přehled

Preventivní prohlídky podle věku

 1) Preventivní prohlídky dětí – tyto prohlídky provádí praktický lékař pro děti a dorost. Celkem jde o 9  prohlídek do dosažení            věku 3 let a dále se v prohlídkách pokračuje 1 x za 2 roky až do věku 18 let.

  2) Preventivní prohlídky dospělých – tento typ prohlídek provádí praktický lékař pro dospělé. První prohlídka se většinou                  provádí již při registraci a převzetí pacienta do péče. Další prohlídky jsou prováděny 1 x za 2 roky.

  3) Gynekologické preventivní prohlídky - provádí praktický lékař - gynekolog. První gynekologické prohlídky začínají v 15 letech       a dále se provádí 1 x ročně.

  4) Zubní preventivní prohlídky provádí zubní lékař. První zubní preventivní prohlídka se vykonává u dětí v druhé polovině                  prvního roku života, což bývá zpravidla mezi 6. až 12. měsícem věku. Další preventivní prohlídky by měly bývat asi v půlročních        intrevalech. 

 Zubní preventivní prohlídky u dospělých by se měly vykonávat alespoň 1x ročně, když pojišťovny hradí i pravidelnou prohlídku,         která se provádí 5 měsíců od vykonání preventivní prohlídky, což znamená, že i dospělí mohou 2x ročně docházet na preventivní     zubní prohlídky.

Jednotlivá vyšetření

Níže uvedená vyšetření se provádějí taktéž v rámci preventivních prohlídek a jsou tedy plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

  • EKG - elektrokardiografické vyšetření,
  • vyšetření koncentrace tuků v krvi,
  • glykémie - vyšetření hladiny cukru v krvi,
  • vyšetření moči diagnostickým papírkem,
  • vyšetření funkce ledvin,
  • screening rakoviny prsu,
  • screening rakoviny děložního čípku,
  • screening rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Frekvence a obsah preventivních prohlídek se řídí dle vyhlášky č.70/2012 Sb.,o preventivních prohlídkách.

Všechny preventivní prohlídky jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování