Nedostatek slz

Nedostatek slz může být příznakem následujících nemocí:

Sjögrenův syndrom

pletení a háčkování