Třecí šelest

Třecí šelest může být příznakem následujících nemocí:

Perikarditida

pletení a háčkování