Ztlušťování kůže

Ztlušťování kůže může být příznakem následujících nemocí:

Ichtyóza

pletení a háčkování