Urgentní medicína

Urgentní medicína ‒ zabývá se diagnostikou v terénu, kde zajišťuje základní ošetření k záchraně života či stabilizaci pacienta, kterého následně předává do rukou příslušného odborníka.

pletení a háčkování