Rentgenové vyšetření (RTG)

Rentgenové vyšetření neboli skiagrafie je neinvazivní bezpečnou a bezbolestnou diagnostickou metodou, jejíž podstata spočívá v možnosti průchodu a absorpci rentgenového záření na tkáně a orgány. Pro přesnější zobrazení některých orgánových systémů, však musí být podána kontrastní látka.

Rentgenové vyšetření (RTG)

Průběh vyšetření

Zhotovení klasického rentgenového snímku nevyžaduje žádnou speciální přípravu, ale je třeba, aby pacient spolupracoval a řídil se pokyny asistenta radiologie, jenž toto vyšetření provádí, a v případě vašeho zájmu vám podá potřebné informace o prováděném vyšetření.

Způsob provedení záleží na vyšetření konkrétní části těla, kdy se nejčastěji jedná o snímky plic, horních a dolních končetin, břicha, lebky a páteře.

Co vyšetření ukáže?

RTG vyšetření je velmi vhodné pro zobrazení zejména kostí či plic vč. nádorů a metastáz, které se vyskytují v těchto místech. Pokud bude aplikována kontrastní látka, je možné pomocí RTG odhalit i různé patologie v zažívacím či vylučovacím traktu. Pro diagnostiku onkologických onemocnění však musí být nevyhnutelně doplněny daleko přesnější zobrazovací metody, jako je výpočetní tomografie, magnetická rezonance nebo endoskopické metody. 

RTG je také nenahraditelný pro získání snímku kostí při podezření na zlomeniny či jiná poškození kostí a kloubů. Navíc uspokojivě ukáže některé tělesné orgány, jako jsou plíce, srdeční stín, zuby, vedlejší dutiny nosní aj.

Výsledek vyšetření

Získaný snímek je vyhodnocen lékařem – rentgenologem, který posoudí, zda jsou vyšetřené struktury normální, nebo popíše jisté změny a stanoví pravděpodobnou diagnózu. V případě potřeby doporučí další vyšetření, která tuto diagnózu ještě více přiblíží. Výsledek vyšetření dostanete přímo do ruky, nebo bude vašemu lékaři zaslán elektronicky.

Možná rizika

Rentgenové záření působí ve větším množství škodlivě, ale dávky záření, kterým je pacient při obvyklém snímkování vystaven, jsou velmi nízké až zanedbatelné. Je to proto, že roční dávka záření z tak zvaného radiačního pozadí, které je všude kolem nás, odpovídá asi sedmi snímkům hrudníku.

Komplikace

Radiační zátěže se pacienti nemusí obávat, neboť při standardním snímkování je dávka záření velice nízká. Ale u podání jódové kontrastní látky je možný vznik rizika různě závažné alergické reakce. A proto je velmi důležité lékaře na případné alergie zavčas upozornit.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování