Sonografické vyšetření

Sonografie neboli vyšetření ultrazvukem je neinvazivní diagnostickou zobrazovací metodou, v rámci které je využíváno ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí, aby se kvalitně zobrazily vyšetřované tkáně a orgány těla.

Ultrazvukové vyšetření

Ultrazvukové vyšetření je také jednou ze základních a nejčastěji používaných zobrazovacích metod ve zdravotnictví. Vyšetřují se jen měkké orgány a tkáně, protože ultrazvuk nepronikne kostmi.

Průběh vyšetření

Ultrazvukové vyšetření provádí radiolog, který pro vyšetřovanou oblast zvolí tu nejvhodnější ultrazvukovou sondu a přístroj nastaví na optimální parametry.

Při vyšetření leží pacient na vyšetřovacím stole a dodržuje instrukce lékaře, který zvolna a plynule pohybuje ultrazvukovou sondou po vyšetřované oblasti pacientova těla a zároveň sleduje zobrazení na monitoru.

Na kůži pacienta se na vyšetřovanou oblast nanese gel speciálně určený pro sonografii. Vyšetření se pak provádí v různých rovinách, které jsou určeny pro postavení sondy a občas i v různých polohách pacienta. Během vyšetření provádí lékař i různá měření. Při vyšetření asistuje sestra, která pomáhá pacienta odstrojit a uložit jej, vykonává i administrativní záležitosti a objednává pacienty na určitý termín.

Před vyšetřením vysvětlí pacientovi lékař nebo sestra průběh vyšetření, co je jeho záměrem a rozptýlí případné obavy pacienta z tohoto vyšetření. Po ukončení vyšetření vysvětlí lékař pacientovi co možná nejsrozumitelněji zjištěný nález, jeho závažnost a další možné důsledky.

Nejčastěji vyšetřované orgány

Ultrazvuk břicha 

Na UZ břicha budete posláni při bolestech neznámého původu, při podezření na ledvinové či žlučníkové kameny, při podezření na onemocnění rakovinou a při mnoha jiných obtížích. Při ultrazvukovém vyšetření břicha jsou vyšetřovány zejména echokontrastní břišní orgány, jako je slezina, játra, slinivka břišní anebo tzv. retroperitoneum (ledviny, nadledviny, močovody, aorta, uzliny).

Ultrazvuk srdce 

U kardiovaskulárního systému se dá ultrazvukem srdce a dostupné cévy. K vyšetření kardiovaskulárního systému je používána duplexní sonografie. V podstatě se jedná o kombinovanou ultrazvukovou techniku, pomocí které může být provedeno morfologické a hemodynamické vyšetření srdce a cév.

Samotné vyšetření srdce se provádí buď transthorakálně nebo transoesophageálně. Při transthorakálním vyšetření srdce je ultrazvuková sonda přiložena na hruď a při transaesophageálním vyšetření je sonda zavedena do jícnu. Díky těmto vyšetřením se potvrdí nebo vyloučí přítomnost krevní sraženiny v srdečních síních.

Ultrazvuk v gynekologii

Čím dál více gynekologů má již vlastní ultrazvukový přístroj. Dělohu, vejcovody a vaječníky vyšetřují přes břišní stěnu anebo aplikují vaginální sondu. Je to nebolestivé a zcela bezpečné vyšetření.

Ultrazvuk prostaty

Ultrazvuk je nejčastěji používanou zobrazovací technikou i v oboru urologie. Prostata je vyšetřována při  podezření na benigní (nezhoubnou) hyperplazii a využívá se i k vyloučení onemocnění rakovinou.

V urologii existují dva způsoby zobrazení prostaty -  transabdominální (UZ přes břišní stěnu) a ještě přesnější transrektální zobrazení (UZ pomocí sondy vsunuté do konečníku). Případná biopsie prostaty se provádí za ultrazvukového dozoru, a současně se jím zjišťuje, kolik moči zůstane v močovém měchýři po vymočení. Zbytnělá prostata totiž močení velmi znesnadňuje.

Endosono

Jedná se o metodu umožňující vyšetření trávicího traktu pomocí ultrazvukové sondy. Sonda se zavede do vyšetřované oblasti skrze ústa do jícnu, žaludku a do dvanáctníku. Metoda endosono slouží hlavně k vyšetření pankreatu a zjišťuje slizniční a podslizniční změny jícnu, žaludku a dvanáctníku. Díky ní lze vyšetřit i vedlejší lymfatické uzliny.

Jak jsou zpracovány výsledky vyšetření

Ihned po ukončení vyšetření zapíše lékař nález "do počítače"  a do cca 15 minut po vyšetření dostanete vytištěný nález přímo do rukou nebo bude odeslán elektronicky vašemu lékaři. Můžete se i osobně zeptat na stručné ale srozumitelné vysvětlení vašeho nálezu.Tak se toho nebojte.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování