Vyšetření moči

Vyšetření moči je jednou ze základních klinicko-biochemických vyšetřovacích metod. Jedná se o velmi cennou diagnostickou metodu, díky které lze poměrně snadno a rychle odhalit velké množství nejrůznějších poruch a chorobných stavů.

vyšetření moči

Vyšetření moči zahrnuje celou škálu analýz této tělesné tekutiny. Moč nám totiž poskytuje informace nejen o stavu a fungování močových cest, ale je i významnou součástí vyšetření ledvin, jehož základem je důkladná chemická analýza močového sedimentu.

Kdy se vyšetření moči provádí

Vyšetření moči se nejčastěji provádí v případě podezření na:

  • zhoubný nádor ledvin nebo močového měchýře, 
  • feochromocytom, což je vzácně se vyskytující nádor,  
  • neuroendokrinní nádory,
  • mnohočetný myelom,
  • ale i na jiné druhy nádorů.

Jak se moč získává

Pro většinu vyšetření moči je ideální zcela první ranní moč, která je více koncentrovaná, a proto obsahuje mnohem větší množství patologických složek, protože ranní moč ještě není ovlivněna příjmem potravin, léků a tekutin.

Vyšetřovaný člověk se vymočí do speciální suché zkumavky, kterou pak zazátkuje. Pro mikrobiologické vyšetření moči je však nutné získat střední proud moči – tj. nejdříve se trochu vymočit do záchodu a teprve pak do zkumavky. Vnitřku zkumavky ale ani vnitřní strany zátky se však člověk nesmí vůbec dotknout. Mohlo by totiž dojít ke kontaminaci odebraného vzorku bakteriemi a následně i k falešně pozitivnímu výsledku. Vzorek moči se však dá získat i cévkováním.

Způsoby vyšetření moči 

1) Chemické vyšetření moči testovacími papírovými proužky

Testovací papírové proužky jsou zprvu základním a orientačním vyšetřením moči. Jejich výhodou je snadná dostupnost, nízká cena a rychlé zjištění výsledků tohoto vyšetření.

Tyto proužky se ponoří do vzorku moči a jejich koncové části se po kontaktu s močí různě zabarví.

Podle zabarvení je pak možné posoudit kyselost moči a přítomnost určitých látek, mezi které patří zejména cukr, bílkoviny, bilirubin, ketolátky, hemoglobin, pH moči a hustota moči.

2) Chemické laboratorní vyšetření moči 

Základní chemické vyšetření moči umožní mnohem přesněji odhalit přítomnost i množství výše uvedených sloučenin. Díky tomuto typu vyšetření lze v moči zjistit jakoukoliv látku a její koncentraci. Pomocí zjištění výskytu určitých iontů můžeme odhadnout funkce ledvin a také celkový zdravotní stav organismu.

3) Laboratorní vyšetření močového sedimentu

Močový sediment je získáván tak, že se vzorek moči vloží do odstředivky, kde se sediment oddělí od kapaliny. Sediment je pak vyšetřován pomocí mikroskopu. Výsledek je tak rychle k dispozici a následuje vyšetření na přítomnost a množství červených krvinek, bakterií, a krystalů v moči.

4) Cytologie moči

Cytologické vyšetření moči se obvykle neprovádí, ale dá se provést pouze orientačně při podezření na zhoubné nádory močových cest, a to především na rakovinu močového měchýře. V moči se totiž vykytují odloupané buňky epitelu močových cest a mezi nimi se mohou nacházet i nádorové buňky. Vzorek moči se pak v laboratoři centrifuguje, přítomné buňky se zabarví a poté se zkoumají pod mikroskopem.

Co nám vyšetření ukáže

Pozitivní vyšetření močového sedimentu dokazuje přítomnost červených a bílých krvinek, bakterií nebo různých druhů bílkovin. Právě krev v moči může být prvním projevem nádorového onemocnění ledvin nebo močových cest. 

Pro diagnózu nádorů nadledvin, mnohočetného myelomu jsou specializovaná vyšetření velmi důležitá.

Při infekcích ledvin a močových cest se provádí kultivace moči, při které se určí zcela přesný druh přítomných bakterií. Kultivace moči tak pomůže lékařům zjistit, na která antibiotika jsou tyto bakterie citlivé.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování