Cévní chirurgie

Cévní chirurgie provádí chirurgickou léčbu žil a tepen. Řeší nejčastěji zúžení, ucpání, výdutě a roztržení cév, ale i operační léčbu varixů, tedy stavy, které nelze řešit konzervativně. Specialista je cévní chirurg. 

comments powered by Disqus