Pletysmografie

Pletysmografie je neinvazivní vyšetřovaní metoda založená na měření objemu určité tkáně, čímž podává informace o reaktivitě vyšetřovaných cév. Díky pletysmografii lze získat záznam pulsových vln pomocí snímače, který je umístěn za vyšetřovanou oblastí.

Pletysmograf

Týká se části těla

Vyšetření není bolestivé a nezatěžuje pacienta vůbec žádnými riziky, neboť paprsky procházející vyšetřovanou částí těla jsou ve vyšetřované oblasti dobře viditelné. Toto vyšetření i s přípravou zabere 15-20 minut.

Objemová změna bývá obvykle způsobena změnou průtoku krve v dané oblasti. Amplituda křivky je reprodukovatelnou (opakovatelnou) veličinou, a tak se změny v tepenném i žilním řečišti dají kvantitativně posoudit. Tyto metody dále slouží i k prokázání cévních uzávěrů a jejich zúžení v končetinách. Její využití je především v oboru cévní chirurgie a pracovního lékařství.

Princip pletysmografie

Princip pletysmografické vyšetřovací metody je založen na průchodu světelných paprsků tkání právě vyšetřované oblasti. K tomuto vyšetření je používán přístroj zvaný pletysmograf, jehož součástí je světelný zdroj, fotodioda a zobrazovací systém. Ze světelného zdroje jsou vysílány světelné paprsky konstantní intenzitou. Manžeta s vysílající sondou se při vyšetření přikládá na vyšetřovanou oblast a na protější stranu zase čidlo. Zaznamenané informace získané z fotodiody jsou přístrojem zpracovány a lze je vidět jako pletysmografickou křivku, kde je znázorněn záznam vyšetření v podobě objemových vln.

Při vyšetření je možné některými přístroji snímat také EKG křivku, tep a saturaci, což je okysličení krve udávané v procentech. Na základě výsledků jednotlivých křivek lékař zhodnotí změny objemu vyšetřované oblasti. Další pomůckou k vyšetření může být i přístroj zvaný tonometr, kterým lze snadno změřit krevní tlak.

Průběh pletysmografie

Lékař vás vyzve, abyste se položili na lehátko. Poté připevní na vaše končetiny elektrody a manžety tlakoměrů a změří výchozí objem vašich končetin. Pak nahustí manžety tlakoměrů zhruba na třetinovou hodnotu oproti obvyklému měření krevního tlaku a za půl minuty vzduch z manžet vypustí. Celý tento postup - napuštění a vypuštění se několikrát opakuje a během těchto manévrů se objem končetiny stále měří. Celý proces trvá asi půl hodiny.

Avšak existují i jiné varianty tohoto měření. Jednou z nich je měření končetin během pohybu. V této variantě se aktivuje chůze na místě svalovou pumpou, která sune krev směrem k srdci. Žíly se tak vyprazdňují, a když opět ulehnete na lůžko, tak vám lékař pomocí pletysmografie změří, jak dlouho opětovné plnění žil trvá.

Situace, kdy nelze vyšetření provést

Z obecného hlediska se toto vyšetření neprovádí u osob s „umělými“ či nalakovanými nehty na rukou, zatímco z lékařského hlediska se toto vyšetření neprovádí u lidí se špatně korigovaným krevním tlakem, po nedávno prodělaném akutním infarktu myokardu nebo jiném onemocnění srdce a plic a před krátkou dobou prodělané cévní mozkové příhodě.

Jak dlouho vyšetření trvá

Kompletní vyšetření trvá 30-40 minut. Personál, který má zkušenosti s tímto vyšetřením vás vždy bude sledovat a dávat vám pokyny, jak postupovat.

Autor: Lenka Klabochová

pletení a háčkování