Chřipkové epidemie

V posledních dnech se na nás ze všech stran valí varování před možnými epidemiemi chřipky. Nic zvláštního, říkáte si, protože epidemie chřipky tu máme každým rokem. Nicméně, v historii byly i případy velmi silných epidemií, které přinesly i spoustu obětí na životech. Epidemie však probíhají vždy přibližně stejně.

chřipková epidemie

Tak, jako se vyvíjí všechny ostatní organismy, se vyvíjí také viry, ty chřipkové nevyjímaje. Dochází k různým mutacím, které umožňují vznik nových a nových nákaz. Mutace je přirozená reakce viru na zjištěné protilátky. V okamžiku, kdy si populace vytvoří dostatečně silné protilátky pro potlačení jednoho druhu chřipky, pak dojde k mutaci - virus se vyvine tak, že dokáže imunitní systém opět překonat.

U mutací rozlišujeme mezi posunem, který má pouze malé následky, a zlomem, který dokáže vyvolat rozsáhlou pandemii. U posunu dojde pouze k malé záměně ve struktuře viru. Zlom pak znamená, že se vyvine úplně nová odrůda viru. Právě takto vznikly viry ptačí a prasečí chřipky přenosné na člověka.

Vážnější viry chřipky typu A, mezi které patří i ptačí chřipka, vyvolávají silnější epidemie a pandemie. K vývojům dochází zhruba v desetiletých cyklech - tak, jak to můžeme pozorovat u ptačí chřipky, která se naposledy projevila ve větší míře v roce 2007.

Na stranu druhou, chřipkové viry typu B označujeme jako běžnou chřipku a jedná se o viry, které způsobují každoroční opakující se chřipkové epidemie. Proč se ale chřipka šíří tak rychle? Protože k jejímu rozšíření stačí skutečně málo.

Přenos viru probíhá vzduchem, přesněji řečeno kapénkovou infekcí. Stačí být nakažený, kýchnout či zakašlat v přítomnosti jiného člověka, a nákaza už je téměř jistou záležitostí.

Stejně rychle, jako epidemie přijde, ale také odezní. Důvod je prostý. Chřipkové viry jsou závislé na vlhkosti vzduchu a také na UV záření. Obecně se jim lépe daří v zimním období, kdy je vzduch suchý a záření je minimální. Což v praxi znamená, že s prvním oteplením začnou příznaky epidemie odeznívat.

Autor: symptomy.cz

pletení a háčkování