Jiné infekce způsobené salmonelami

Popis: Jiné infekce způsobené salmonelami
Kód diagnózy dle MKN-10: A02

Kapitola: I. Některé infekční a parazitární nemoci

Podrobnější diagnózy

Počet úmrtí s diagnózou A02

Počet hospitalizací s diagnózou A02

Podrobné informace o nemoci

Salmonelóza

Salmonelózy jsou u nás jedním z nejčastějších průjmových onemocnění. Existuje mnoho sérotypů salmonel, salmonelózu však ponejvíce způsobují tyto – Salmonella enteritidis a S. typhi murium. Jedná se o zoonózy, tj. nemoci,...