TBC nervové soustavy

Popis: TBC nervové soustavy
Kód diagnózy dle MKN-10: A17

Kapitola: I. Některé infekční a parazitární nemoci

Podrobnější diagnózy

Počet úmrtí s diagnózou A17

Podrobné informace o nemoci

Tuberkulóza

Tuberkulóze (TBC) patří mezi infekční onemocnění. Byla popsána již v antických dobách – Starém Řecku i Římu. Jejím původcem je mycobacterium tuberculosis. Přes veškeré snahy zdravotníků o její vymýcení je stále velkou...