Virová encefalitida přenášená komáry

Popis: Virová encefalitida přenášená komáry
Kód diagnózy dle MKN-10: A83

Kapitola: I. Některé infekční a parazitární nemoci

Podrobnější diagnózy

Počet úmrtí s diagnózou A83

Podrobné informace o nemoci

Encefalitida

Encefalitida je zánět mozku vzniklý hlavně jako následek virové infekce. Může však být způsoben i jinými patogeny – bakteriemi, parazity atd. Je časté, že zánět mozku není izolovaný pouze na mozkovou tkáň, ale jsou postiženy...