Jiný zhoubný novotvar kůže

Popis: Jiný zhoubný novotvar kůže
Kód diagnózy dle MKN-10: C44

Kapitola: II. Novotvary

Podrobnější diagnózy

Počet úmrtí s diagnózou C44

Počet hospitalizací s diagnózou C44

Podrobné informace o nemoci

Bazaliom

Bazaliom nebo také bazocelulární karcinom (lat. basalioma) je nejčastějším, zhoubným nádorovým onemocněním kůže. Pro postiženého jedince není přímou smrtelnou hrozbou, metastázuje jen vzácně a je poměrně snadno léčitelný....

Rakovina kůže

Velmi častým rakovinným onemocněním je nádor kůže. Hlavní příčinou jeho vzniku je sluneční záření, negativně působí i záření rentgenové nebo častý kontakt kůže s určitou chemickou látkou (například s umělými...