Akutní posthemoragická anemie

Popis: Akutní posthemoragická anemie
Kód diagnózy dle MKN-10: D62

Kapitola: III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

Počet úmrtí s diagnózou D62

Podrobné informace o nemoci

Chudokrevnost

Chudokrevnost (Anémie) je onemocnění krve, kdy dochází k poruše tvorby hemoglobinu a tím i nižšímu výskytu červených krvinek. K projevům chudokrevnosti patří bledost, nízká výkonnost, jedinec je unavený, chce se mu co chvíli...