Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity