Nediabetické hypoglykemické kóma

Popis: Nediabetické hypoglykemické kóma
Kód diagnózy dle MKN-10: E15

Kapitola: IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

Počet úmrtí s diagnózou E15

Podrobné informace o nemoci

Cukrovka

Diabetes mellitus (cukrovka, cukrová úplavice, diabetes, diabetizmus; lat. Diabetes mellitus, zkratka DM) je hormonální onemocnění, které se projevuje zvýšenou hladinou glukózy v krvi (hyperglykémie) a poruchou metabolismu sacharidů...