Protein-energetická podvýživa středního a lehkého stupně

Popis: Protein-energetická podvýživa středního a lehkého stupně
Kód diagnózy dle MKN-10: E44

Kapitola: IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

Podrobnější diagnózy

Podrobné informace o nemoci

Podvýživa

Podvýživa je dlouhodobým a extrémním stavem, který vzniká v době, kdy organismus nemá dostatečný příjem potravy.  Jedná se o nedostatek živin nezbytných pro správnou funkci organismu, kterými jsou především základní živiny...