Jiné smíšené poruchy chování a emocí

Popis: Jiné smíšené poruchy chování a emocí
Kód diagnózy dle MKN-10: F928

Kapitola: V. Poruchy duševní a poruchy chování
Skupina: F92 - Smíšené poruchy chování a emocí

Podrobné informace o nemoci

Deprese

Deprese je velmi složité psychické onemocnění, které se projevuje dlouhodobě pokleslou náladou jedince. Dochází k tomu z důvodů změn chemických reakcí v mozku, často v důsledku onemocnění, dlouhodobého stresu či psychického... 

comments powered by Disqus