Smíšené poruchy chování a emocí

Popis: Smíšené poruchy chování a emocí
Kód diagnózy dle MKN-10: F92

Kapitola: V. Poruchy duševní a poruchy chování

Podrobnější diagnózy

Počet hospitalizací s diagnózou F92 

comments powered by Disqus