Zvláštní epileptické syndromy

Popis: Zvláštní epileptické syndromy
Kód diagnózy dle MKN-10: G405

Kapitola: VI. Nemoci nervové soustavy
Skupina: G40 - Epilepsie – padoucnice

Podrobné informace o nemoci

Epilepsie

Epilepsie (padoucnice, padoucí nemoc, parciální epilepsie) je neurologické onemocnění. Onemocnění se projevuje epileptickými záchvaty. Ty jsou klinické a subklinické. Klinické záchvaty mají podobu poruch vědomí, změn ve smyslových...


pletení a háčkování