Zánětlivá polyneuropatie

Popis: Zánětlivá polyneuropatie
Kód diagnózy dle MKN-10: G61

Kapitola: VI. Nemoci nervové soustavy

Podrobnější diagnózy

Počet úmrtí s diagnózou G61

Podrobné informace o nemoci

Guillain - Barré syndrom

Velice vzácné autoimunitní onemocnění, které vás dokáže na několik měsíců úplně paralyzovat a bez odborné lékařské pomoci a umělé plicní ventilace se neobejdete. Jedná se o akutní infekci periferních nervů. Není zcela...