Smíšená převodní a percepční [senzorineurální] nedoslýchavost‚ ztráta sluchu‚ oboustranná

Popis: Smíšená převodní a percepční [senzorineurální] nedoslýchavost‚ ztráta sluchu‚ oboustranná
Kód diagnózy dle MKN-10: H906

Kapitola: VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku
Skupina: H90 - Převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost‚ ztráta sluchu 

comments powered by Disqus