Nedoslýchavost

Nedoslýchavostí se rozumí snížené sluchové vnímání, jehož příčinou mohou být různé faktory. V ČR postihuje nedoslýchavost asi 5 % populace, což jsou většinou starší jedinci trpící presbyakuzí (stařeckou nedoslýchavostí).

Nedoslýchavost

Další názvy: hypakuze, hypacusis, částečná ztráta sluchu

Nemoci s tímto příznakem

Vyšetření a zákroky

Diagnóza

Toto nepříjemné postižení s sebou může přinášet velmi výrazný handicap na profesním i sociálním poli, čímž značně snižuje kvalitu života a někdy může vést až v psychosociální izolaci pacienta. Může být i příznakem nějakého závažnějšího onemocnění, jako je např. mozkový tumor. Pokud nedoslýchavost vznikla náhle, pak je třeba řešit tento problém urgentně v oboru otorinolaryngologie (ORL). 

Jak nedoslýchavost dělíme

Nedoslýchavost dělíme na převodní a percepční.

1) Převodní nedoslýchavost

Tento typ nedoslýchavosti se dostavuje tehdy, když zvuk není veden vnějším nebo středním uchem optimálně. Tato specifická nedoslýchavost se může vyvinout ve vnějším uchu, bubínku, zvukovodu, středoušních kůstkách nebo v různých kombinacích.

Příčiny převodní nedoslýchavosti:

  • ušní maz,
  • protržení bubínku (perforace bubínku),
  • zánět středního ucha,
  • otoskleróza,
  • zlomenina v řetězci kůstek,
  • znetvoření vnějšího ucha,
  • nádory mostomozečkového koutu.

2) Percepční nedoslýchavost

Percepční nedoslýchavost vzniká jako následek poruchy vnitřního ucha. O této nedoslýchavosti hovoříme v případě, kdy jsou poškozeny vláskové buňky, nervová vlákna či jejich spojení s hlemýžděm nebo když nefungují správně. Jestliže je poškozena část vnitřního ucha, dojde ke ztrátě nebo snížení schopnosti přeměny mechanické energie na elektrickou, která je odesílána do mozku.

Typické znaky percepční nedoslýchavosti:

  • potíže se slyšitelností zvuků, 
  • potíže rozeznat a rozlišit i hlasité zvuky,
  • málo hlasité zvuky jsou vnímány buď jako příliš tiché, anebo velmi hlasité zvuky.

Často se přidružuje pískání nebo hučení v uších (tinnitus) nebo otoskleróza. V tomto případě se může jednat i o poškození vláskových buněk Cortiho orgánu, který je součástí hlemýždě a etiologicky o presbyakuzi, socioakuzi, Menièrovu chorobu, toxické nebo ischemické poškození vnitřního ucha.

Léčba

Léčba příčiny nedoslýchavosti u osob se zvýšenou lomivostí kostí (Osteogenesis imperfekta) se zakládá na kochirurgickém zákroku zvaném stapedoktomie, kterým jsou rekonstruovány řetězce kůstek vnitřního ucha. Čím dříve se tento zákrok vykoná, tím lepší budou jeho výsledky, kterými se zajistí více než 80% obnovení původního slyšení.

Jestliže operaci nelze kvůli značným patologickým změnám provést nebo ji pacient odmítá, existují u převodní nedoslýchavosti velice příznivé podmínky k nápravě sluchové vady sluchadlem.

Autor: Lenka Klabochová

Mohlo by vás také zajímat

pletení a háčkování