Smíšená převodní a senzorineurální nedoslýchavost‚ ztráta sluchu‚ jednostranná s neporušeným sluchem na druhé straně

Popis: Smíšená převodní a senzorineurální nedoslýchavost‚ ztráta sluchu‚ jednostranná s neporušeným sluchem na druhé straně
Kód diagnózy dle MKN-10: H907

Kapitola: VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku
Skupina: H90 - Převodní a percepční [sensorineurální] nedoslýchavost‚ ztráta sluchu 

comments powered by Disqus