Náhlá idiopatická nedoslýchavost‚ ztráta sluchu

Popis: Náhlá idiopatická nedoslýchavost‚ ztráta sluchu
Kód diagnózy dle MKN-10: H912

Kapitola: VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku
Skupina: H91 - Jiná nedoslýchavost‚ ztráta sluchu 

comments powered by Disqus