Natržení (disekce) mozkových tepen‚ bez roztržení

Popis: Natržení (disekce) mozkových tepen‚ bez roztržení
Kód diagnózy dle MKN-10: I670

Kapitola: IX. Nemoci oběhové soustavy
Skupina: I67 - Jiná cévní onemocnění mozku

Podrobné informace o nemoci

Mozkové aneurysma

Mozkové aneurysma neboli mozková výduť patří do nemocí tepen. Je to lokální vyboulení určité cévy, které vznikne následkem postižení nebo oslabení cévní stěny. Mozkové aneurysma je známé také jako tzv. intrakraniální...


pletení a háčkování