Nehnisavá trombóza nitrolebního žilního systému

Popis: Nehnisavá trombóza nitrolebního žilního systému
Kód diagnózy dle MKN-10: I676

Kapitola: IX. Nemoci oběhové soustavy
Skupina: I67 - Jiná cévní onemocnění mozku

Podrobné informace o nemoci

Mozkové aneurysma

Mozkové aneurysma neboli mozková výduť patří do nemocí tepen. Je to lokální vyboulení určité cévy, které vznikne následkem postižení nebo oslabení cévní stěny. Mozkové aneurysma je známé také jako tzv. intrakraniální...


pletení a háčkování