Jiné nemoci periferních cév

Popis: Jiné nemoci periferních cév
Kód diagnózy dle MKN-10: I73

Kapitola: IX. Nemoci oběhové soustavy

Podrobnější diagnózy

Počet úmrtí s diagnózou I73

Podrobné informace o nemoci

Raynaudův syndrom

Raynaudova nemoc a syndrom mají stejné příznaky. V prvním případu se jedná o primární postižení (nemoc ‒ choroba sama o sobě), v tom druhém (syndrom) se příznaky objevují vinou jiné známé patologie (na podkladě jiné nemoci,...