Rozedma plic - emphysema pulmonum

Popis: Rozedma plic - emphysema pulmonum
Kód diagnózy dle MKN-10: J43

Kapitola: X. Nemoci dýchací soustavy

Podrobnější diagnózy

Počet úmrtí s diagnózou J43

Podrobné informace o nemoci

Rozedma plic

Onemocnění, které se velmi špatně léčí a vzniká díky špatnému životnímu stylu. Rozedma plic neboli emfyzém vzniká rozpadem plicního parenchymu, způsobeného rozpadem alveol. V plicích vznikají cysty naplněné vzduchem až...