Emfyzém NS

Popis: Emfyzém NS
Kód diagnózy dle MKN-10: J439

Kapitola: X. Nemoci dýchací soustavy
Skupina: J43 - Rozedma plic – emphysema pulmonum

Podrobné informace o nemoci

Rozedma plic

Onemocnění, které se velmi špatně léčí a vzniká díky špatnému životnímu stylu. Rozedma plic neboli emfyzém vzniká rozpadem plicního parenchymu, způsobeného rozpadem alveol. V plicích vznikají cysty naplněné vzduchem až...