Jiná chronická obstruktivní plicní nemoc

Popis: Jiná chronická obstruktivní plicní nemoc
Kód diagnózy dle MKN-10: J44

Kapitola: X. Nemoci dýchací soustavy

Podrobnější diagnózy

Počet úmrtí s diagnózou J44

Počet hospitalizací s diagnózou J44

Podrobné informace o nemoci

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

CHOPN je zkratkou pro Chronickou Obstrukční BronchoPulmonární Nemoc. Jedná se o relativně rozšířenou chorobu a její charakteristika do značné míry vychází z jejího názvu. Potíže jsou chronické (dlouhodobé), onemocnění spočívá...


pletení a háčkování

ingilizce tercüme keçiören butik dershane sağlık hukukuFizik Tedavi Ankara