Wegenerova granulomatóza

Popis: Wegenerova granulomatóza
Kód diagnózy dle MKN-10: M313

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M31 - Jiné nekrotizující vaskulopatie

Podrobné informace o nemoci

Wegenerova granulomatóza

Wegenerova granulomatóza patří mezi autoimunitní onemocnění postihující cévy. Jedná se o nekrotizující vaskulitidu, tj. zánětlivé onemocnění cévy. Postihuje hlavně cévy nacházející se v dýchacích cestách a ledvinách....