Osteomalacie dospělých

Popis: Osteomalacie dospělých
Kód diagnózy dle MKN-10: M83

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Podrobnější diagnózy

Podrobné informace o nemoci

Osteomalacie

Osteomalacie označovaná jako měknutí kostí je v současnosti poměrně vzácné kostní onemocnění, při kterém se jedná o problémy s tvorbou kostí nebo o různé procesy jejich vytváření. U dospělých bývá osteomalacie způsobena...