Stařecká osteomalacie - Kotník a noha pod ním

Popis: Osteomalacie dospělých - Stařecká osteomalacie - Kotník a noha pod ním
Kód diagnózy dle MKN-10: M8317

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M83 - Osteomalacie dospělých
Diagnóza: Stařecká osteomalacie