Osteomalacie dospělých způsobená malabsorpcí - Ramenní krajina

Popis: Osteomalacie dospělých - Osteomalacie dospělých způsobená malabsorpcí - Ramenní krajina
Kód diagnózy dle MKN-10: M8321

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M83 - Osteomalacie dospělých
Diagnóza: Osteomalacie dospělých způsobená malabsorpcí