Osteomalacie dospělých způsobená malabsorpcí - Ruka

Popis: Osteomalacie dospělých - Osteomalacie dospělých způsobená malabsorpcí - Ruka
Kód diagnózy dle MKN-10: M8324

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M83 - Osteomalacie dospělých
Diagnóza: Osteomalacie dospělých způsobená malabsorpcí