Osteomalacie dospělých způsobená podvýživou - Jiné-hlava,krk,trup

Popis: Osteomalacie dospělých - Osteomalacie dospělých způsobená podvýživou - Jiné-hlava,krk,trup
Kód diagnózy dle MKN-10: M8338

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M83 - Osteomalacie dospělých
Diagnóza: Osteomalacie dospělých způsobená podvýživou