Jiná osteomalacie u dospělých způsobená léčivy - Nadloktí

Popis: Osteomalacie dospělých - Jiná osteomalacie u dospělých způsobená léčivy - Nadloktí
Kód diagnózy dle MKN-10: M8352

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M83 - Osteomalacie dospělých
Diagnóza: Jiná osteomalacie u dospělých způsobená léčivy