Jiná osteomalacie dospělých - Předloktí

Popis: Osteomalacie dospělých - Jiná osteomalacie dospělých - Předloktí
Kód diagnózy dle MKN-10: M8383

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M83 - Osteomalacie dospělých
Diagnóza: Jiná osteomalacie dospělých