Jiná osteomalacie dospělých - Pánevní krajina a stehno

Popis: Osteomalacie dospělých - Jiná osteomalacie dospělých - Pánevní krajina a stehno
Kód diagnózy dle MKN-10: M8385

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M83 - Osteomalacie dospělých
Diagnóza: Jiná osteomalacie dospělých