Jiná osteomalacie dospělých - Bérec

Popis: Osteomalacie dospělých - Jiná osteomalacie dospělých - Bérec
Kód diagnózy dle MKN-10: M8386

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M83 - Osteomalacie dospělých
Diagnóza: Jiná osteomalacie dospělých