Osteomalacie dospělých NS - Ramenní krajina

Popis: Osteomalacie dospělých - Osteomalacie dospělých NS - Ramenní krajina
Kód diagnózy dle MKN-10: M8391

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M83 - Osteomalacie dospělých
Diagnóza: Osteomalacie dospělých NS