Osteomalacie dospělých NS - Pánevní krajina a stehno

Popis: Osteomalacie dospělých - Osteomalacie dospělých NS - Pánevní krajina a stehno
Kód diagnózy dle MKN-10: M8395

Kapitola: XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Skupina: M83 - Osteomalacie dospělých
Diagnóza: Osteomalacie dospělých NS