Chronické selhání ledvin

Popis: Chronické selhání ledvin
Kód diagnózy dle MKN-10: N18

Kapitola: XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy

Podrobnější diagnózy

Počet úmrtí s diagnózou N18

Počet hospitalizací s diagnózou N18

Podrobné informace o nemoci

Chronické onemocnění ledvin

Pro chronické onemocnění ledvin (angl. chronic kidney disease, CKD) je typická pozvolná ztráta funkce ledvin v důsledku ledvinného onemocnění nebo při poškození struktury ledvin trvajícím déle jak tři měsíce. K takovému poškození...