Chronické onemocnění ledvin, stadium 1

Popis: Chronické onemocnění ledvin, stadium 1
Kód diagnózy dle MKN-10: N181

Kapitola: XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy
Skupina: N18 - Chronické onemocnění ledvin

Podrobné informace o nemoci

Chronické onemocnění ledvin

Pro chronické onemocnění ledvin (angl. chronic kidney disease, CKD) je typická pozvolná ztráta funkce ledvin v důsledku ledvinného onemocnění nebo při poškození struktury ledvin trvajícím déle jak tři měsíce. K takovému poškození...