Tuberkulóza komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí

Popis: Tuberkulóza komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí
Kód diagnózy dle MKN-10: O980

Kapitola: XV. Těhotenství, porod a šestinedělí
Skupina: O98 - Infekční a parazitární nemoci matky zařaditelné jinam‚ ale komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí

Podrobné informace o nemoci

Tuberkulóza

Tuberkulóze (TBC) patří mezi infekční onemocnění. Byla popsána již v antických dobách – Starém Řecku i Římu. Jejím původcem je mycobacterium tuberculosis. Přes veškeré snahy zdravotníků o její vymýcení je stále velkou...