Vrozená tuberkulóza

Popis: Vrozená tuberkulóza
Kód diagnózy dle MKN-10: P370

Kapitola: XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období
Skupina: P37 - Jiné vrozené infekční a parazitární nemoci

Podrobné informace o nemoci

Listerióza

Listerióza je bakteriální onemocnění, které nejčastěji postihuje těhotné ženy, novorozence a seniory. Proto je potřeba v těhotenství dbát na správnou životosprávu a vyvarovat se určitým druhům jídla, které si v tomto článku...

Tuberkulóza

Tuberkulóze (TBC) patří mezi infekční onemocnění. Byla popsána již v antických dobách – Starém Řecku i Římu. Jejím původcem je mycobacterium tuberculosis. Přes veškeré snahy zdravotníků o její vymýcení je stále velkou...