Arteriovenózní malformace mozkových cév

Popis: Arteriovenózní malformace mozkových cév
Kód diagnózy dle MKN-10: Q282

Kapitola: XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality
Skupina: Q28 - Jiné vrozené vady oběhové soustavy

Podrobné informace o nemoci

Arteriovenózní malformace

Arteriovenózní malformace (AVM) je abnormální svazek rozšířených cév, což jsou mnohočetná nepravidelná spojení tepen a žil. Tyto malformace mohou být buď vrozené (98 %), nebo získané (2 %). Zde proudí arteriální (tepenná)...